EMÜLSİYON
 • Emulsiyonlar, normal şartlarda karışmayan iki veya daha fazla sayıda sıvının oluşturduğu karışım benzeri yapılarıdır.

  İki fazlı sistemler ise kolloid olarak adlandırılmakla birlikte bazı durumlarda bu kavramların biri birinin yerine olmak üzere de kullanımına gereksinim duyulabilmektedir.

  Biri birinin yerine kullanılmakla birlikte genel olarak:

  Süspansiyon: Her iki fazda sıvı.

  Emülsiyon: Fazlardan birisi katı, diğeri sıvı olarak kullanılır.

  Emulsion kavramı Latince kökenli olup esas olarak yağ ve su karışımı olan süt, ya da sütsü karışımları ifade etmektedir.

Video

Ürün Adı : EMÜLSİYON